engines

tipus de motors

EL RENDIMENT

  • QUÈ ÉS EL RENDIMENT D’UN MOTOR?

El rendiment del motor és la relació entre la distància recorreguda i la cantitat de litres de combustible consumits per aquest recorregut. En un sentit més tècnic de la paraula “rendiment”, és la relació entre la potència de sortida i la potència d’entrada. És a dir, aquí entra el joc de la pregunta de “quants litres de gasolina per quilòmetre o dièsel consumeix un vehícle”.

Si parlem del funcionament d’un motor de dos temps o d’un de quatre temps, el rendiment d’aquest és una mètrica fonamental per entendre com actuen. De la mateixa forma, el rendiment s’entén com la capacitat del motor de convertir l’energia elèctrica en energia mecànica.

El rendiment del motor no és sempre el mateix, ja que depén de diversos factors, ja siguin interns o externs a la conducció. Un cotxe de grans dimensions requerirà un major rendiment del motor que un vehícle més petit. Ocurreix algo semblant amb les motos, ja que no pesen el mateix ni tenen el mateix tamany que un vehícle de quatre rodes.

També dependrà de la ruta en la que s’estigyi conduïnt i el lloc. Conduir per ciutat no és el mateix que conduir per carretera. El vehícle necessita unes prestacions o unes altres depenent del tipus de conducció. A la ciutat, els semàfors protagonitzen el recorregut i pot ser que es trobi una situació d’haver de conduir en atascaments. Però, en carretera, wls adelantaments i els límits de velocitat de la DGT marcaran el viatge.

  • COM ES MEDEIX EL RENDIMENT DEL MOTOR?

El rendiment del motor es pot medir de forma directa i de forma indirecta. En la medició directa es calcula mitjançant la potència d’entrada i la potència de sortida des del eix del motor. Però, en la medició indirecta entren en joc els paràmetres del motor.

Un motor pot tindre pèrdues elèctriques, magnètiques, mecàniques o adicionals en càrrega.

  1. les pèrdues elèctriques apareixen en forma de calor i s’incrementa ràpidament amb la càrrega del motor.
  2. les pèrdues magnètiques es produeixen degut a la corrent que es genera en les bobines del motor amb el seu funcionament.
  3. les pèrdues mecàniques es produeixen quan els rodaments del cotxe entren en fricció i pel seu funcionament dels elements rotatius del motor, com el ventilador.
  4. les pèrdues adicionals estàn relacionades amb la càrrega del motor. Entren en joc varis elements derivats del funcionament del motor en el seu conjunt.

© 2022 engines

Autor Anders Norén