engines

tipus de motors

GENERADORS ELÈCTRICS

Un generador elèctric és qualsevol dispositiu capaç de mantenir un tensió elèctrica i transformar l’energia mecànica en elèctrica.

Podem diferenciar-los en dos tipus:

  • Alternadors: capaços de transformar l’energia mecànica en energia elèctrica, generant mitjançant fenòmens d’inducció electromagnètica un corrent altern.
  • Dinamo: primer generador capaç de produir potència elèctrica industrial, utilitza l’electromagnetisme per convertir la rotació mecànica en en forma d’electricitat en forma de corrent continu.

© 2022 engines

Autor Anders Norén