engines

tipus de motors

MÀQUINES SIMPLES

 1. DEFINICIÓ: dispositiu mecànic que canvia la direcció o la magnitut d’una força. D’acord amb la classificació tradicional, les sis màquines simples són:
 • palanca: és una barra rígida que es pot moure al voltant de un suport, s’utilitza per amplificar la força mecànica que s’aplica a un objecte. Exemple: balancí
 • torn: és una corda enrotllada sobre un corró giratori en la qual sobre una maneta s’aplica la força, s’utilitza per baixar o pujar un objecte. Exemple: antigament s’utilitzaven per pujar cubells d’aigua dels pous
 • politja o corriola: consisteix en una roda amb un canal per el centre pel qual es fa passar una corda, s’utilitzen per canviar la direcció de la força o per amplificar-la. Exemple: ascensors
 • pla inclinat: és una superfície que forma una angle de menys 90º, s’utilitza per a reduir la força necessària per elevar una càrrega. Exemple: quan es carrega algo amb un camió i s’utilitza una planxa de metall que forma aquest pla inclinat.
 • falca: és una peça de fusta o metall de forma prismàtica, s’utilitza per dividir cossos sòlids. Exemple: fissurers d’escalada
 • cargol: és una peça de metall envoltada per una rosca, s’utilitza per unir objectes desmuntables. Exemple: caragol

2. AVANTATGES DE LES MÀQUINES SIMPLES:

 • realitzen moltes funcions juntes
 • el desgast és menor
 • realitza els procesos amb major rapidesa
 • redueix costos en aplicació per producció
 • s’ha d’aplicar menys força o energia pel seu funcionament

© 2021 engines

Autor Anders Norén