engines

tipus de motors

RECEPTORS ELÈCTRICS

En els motors elèctrics podem trobar dos tipus:

  • motors de corrent contínua
  • motors de corrent alterna

A part també podem trobar diversos tipus de receptors que podem veure quotidianament:

  • radiadors
  • llums
  • cèl·lules electròniques
  • motors

Però aquests també els podem dividir en grups:

  • tèrmics: són els quals l’energia es transforma en calor (ex: radiadors).
  • lumínics: són els quals l’energia es transforma en llum (ex: llums).
  • electroquímics: són els quals l’energia es transforma en energia química (ex: cèl·lules electròniques).
  • mecànics: són el quals l’energia es transforma en energia mecànica (ex: motors de corrent alterna).

LA LLEI D’OHM

La qual estableix que la diferència de potència ( V ) que apliquem als extrems de un conductor es proporcional a la corrent ( I ) que circula pel conductor. I al final va afegir la resistència elèctrica ( R ).

La seva fórmula és: V = R · I

I les seves unitats corresponents són els volts, ampers i el ohm.

La llei d’Ohm consisteix en quantificar la resistència elèctrica mitjançant la relació entre intensitat corrent, diferència de potencia i la resistència.

© 2022 engines

Autor Anders Norén