engines

tipus de motors

tipus de motors d’avui en dia

Avui en dia podem trobar quatre grans grups de motors:

 • MOTORS DE GASOLINA: els motors de gasolina, coneguts també per motors de quatre o de dos temps, són els que funcionen amb una base termodinàmica que s’encarrega de convertir l’energia química de la ignició, provocada per la barreja d’aire i combustible, en enrigia mecànica.

El funcionament en cicles de quatre temps es podria classificar:

 1. FASE D’ADMISIÓ: la vàlvula d’admisió s’obre, el que permet que la barreja d’aire i combustible es desplaci cap a l’interior dels cilindres.
 2. FASE DE COMPRESIÓ: la vàlvula es tanca i el pistó ascendeix per comprimir la mescla.
 3. FASE D’EXPLOSIÓ: les bugies originen espurna necessària per produïr l’explosió i el descans dels pistons.
 4. FASE D’ESCAPAMENT: la vàlvula d’escapament s’obre i els pistons s’eleven per expulsar els gasos cremats cap a l’exterior.
 • MOTORS DIÈSEL: els motors dièsel són principalment empleats per mitjans de transportque requereixen una dósis extra de potència i que estan pensats per una major càrrega diària de traball, com vehícles industrials, de càrrega, de maquinària, de mitjans aeronàutics, etc.

Classificació del funcionament:

 1. FASE D’ADMISIÓ: es produiex l’ompliment d’aire i la vàlvula d’admisió roman oberta mentre el pistó descendeix fins al punt mort inferior.
 2. FASE DE COMPRESIÓ: la vàlvula d’admisió es tanca quan el pistó arriba al punt mort inferior i começa el recorregut fins al superior comprimint l’aire que es troba dins del cilindre.
 3. FASE DE COMBUSTIÓ: l’injector pulveritza el combustible dins de la càmara i aquest s’inflama a l’instant a l’entrar en contacte amb l’aire calent.
 4. FASE D’ESCAPAMENT: s’expulsen els gasos cremats i es deix que la inèrcia torni a l’inici del cicle.

 • MOTORS ELÈCRICS:

A l’actualitat quan pensem en vehícles elèctricspurs, ens referim a BEV, o vehícles elèctrics de bateria. Tot i que, en el mercat, podem trobar altres opcions com els FCEV, de pila de combustible, que van combinants amb hidrògen i els HEV i PHEV, coneguts com híbrids i endollables respectivament, que alternen un motor elèctric d’imàn permanent amb un de combustió interna (de gasolina principalment).

 • MOTORS DE GLP I GNC:

Els vcehícles que funcionen amb combustibles alternatius com el GLP (gas liquat del petroli) o el GNC (gas natural comprimit), van guanyant terreny en la indústria automovilística, i cada cop són més els fabricants que aposten per comercialitzar verions d’alguns dels seus models, propulsats per aquest tipo de combustible.

Qualsevol de les dues opcions afavoreixen a l’augment de la vida útil del motor, ja que no generen tant desgast en els cilindres i es dipositen menys residus al sistema. No onstant, s’ha de tindre en compte que en ocasions dificulta la lubricació i pot deteriorar les vàlvules a major velocitat, cosa que podem solucionar gràcies a la mecànica preventiva i realitzant un bon manteniment.

© 2022 engines

Autor Anders Norén